Adwokat Kamila Milczarek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zwieńczeniem stacjonarnych studiów prawniczych było uzyskanie przez nią tytułu magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym. W okresie studiów była członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Odbyła również praktyki w Urzędzie Miasta Torunia (Wydział Prawny), w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim oraz Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

Obecnie jest aktywnym członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, w której odbyła aplikację i złożyła egzamin adwokacki. Adwokat Kamila Milczarek doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając w trakcie aplikacji praktyki w Sądzie Rejonowym w Iławie, Sądzie Okręgowym w Elblągu oraz Prokuraturze Rejonowej w Iławie, a także pracując w kancelarii adwokackiej w Iławie, jak również współpracując z kancelariami prawnymi z całego kraju.

Adwokat Magdalena Witos jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł magistra uzyskała z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Słupsku, a także w trakcie aplikacji adwokackiej odbywając praktyki w sądach i prokuraturze. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie.